چرخش عقربه‌های زمان

چرخش عقربه‌های زمان

روزها همچنان می‌گذرند و من منتظر اعلام نتیجه....اینجا، منظورم اطرافیان است، همه متعجبند از بی‌خیالی من... هاج و واج مانده‌اند که چرا آماده نمی‌شوم؟ مگر نه اینکه شاید نتوانم تا چهار سال بعد اینجا را ببینم؟؟ اینکه مسافرت یک هفته و یک ماه نیست! نمی‌دانم... این هم شاید نشانه دیگری از تغییر من باشد،، بی‌خیالی...بیگانه‌ام با این کلمه البته هنوز...

بیشتر فکر می‌کنم سپرده‌امش به پروردگار...من که هر لحظه در این راهی که برگزیده‌ام، مرهون لطف و یاری او بوده‌ام، من که بیشتر این راه را بر دوش او سپری کرده‌ام، از این به بعدش را هم اگر به او بسپارم،  سر از بیراهه در نخواهم آورد....

چشم‌های هنوز گاهی خیسم، دورسو را به نظاره نشسته‌اند..... ترانه ابی را این بار دوست دارم!

 

/ 0 نظر / 36 بازدید