تنها دویدن؛ یادداشت‌های سهیل

» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤ :: کارت دعوت سالگرد...
» جمعه ٧ اسفند ۱۳٩٤ :: کارت دعوت سالگرد...
» یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳ :: داستان شانه‌های چپ و راست...
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢ :: سرگذشت یک گل ارکیده...
» جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: قهری؟!
» یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: مهتاب...
» شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: امتحان نهم جون...
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: من همیشه اینجا هستم...
» شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٠ :: شکایت...
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: سهیل‌خواهی...
» پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠ :: رابطه....
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: صداقت، آنگاه که با دانایی همراه می‌شود...
» شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠ :: معلم ریاضی من...
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: تلخ و شیرین...
» جمعه ٢٧ خرداد ۱۳٩٠ :: نوشتن...
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: یک‌صد و بیست و هفت ساعت...
» چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩ :: نگاهی به پشت سر...
» دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩ :: سه‌تایی های این روزهای من...
» جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: دوباره برخاستن (2)...
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: طلوع یک خورشید تاریک...
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: مفاهیم بنیادین برنامه‌ریزی ریاضی (2)...
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: آنجا که خیابان‌ها بی‌نام و نشان‌اند....
» یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ :: همگرایی یک دنباله (3)...
» پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩ :: همگرایی یک دنباله (2)...
» سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩ :: همگرایی یک دنباله...
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: یک قدم رو به جلو (2)...
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: پایم...
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: ناتوان از نوشتن (2)....
» دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩ :: رفتنِ دوست...
» جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: سلامی از یک ناآشنا....
» جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩ :: سراغی از طلوع...
» پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ :: یک قدم رو به جلو...
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک کف دست آب زلال....
» شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بیم و امید...
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: به تو، به خود تو....
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: فرمایش....
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ :: من یک نوازنده‌ام...
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: بیست و پنج دقیقه....
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: فردای بعدی...
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: سولیوان‌ها...
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: مفاهیم بنیادین برنامه‌ریزی ریاضی...
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: نشانه (3)...
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: تنها دویدن (2)...
» پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸ :: مردی و مردانگی...
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: پیش از سفر ژانویه...
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: سهم من...
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ :: عصر جمعه...
» یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸ :: باشگاه...
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: اولین ناهار با استاد...
» جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸ :: دوست...
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: هیزم‌شکن آشنا...
» یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ :: غافلگیرشدگی...
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: بازگشت به نقطه صفر...
» جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸ :: دیروزهای گذشته (2)...
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: آنفلونزا...
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: تلنگُر...
» یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ :: همکلاسی‌های دیروز...
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: اول مهر...
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: دلبستگی و وابستگی...
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸ :: ناتوان از نوشتن...
» یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: آپارتمان شصت و چهارم...
» پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸ :: خرخوان....
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ :: این قطعه شورانگیز....
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: روبرویَم...
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: یک ذره خوشی‌....
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: تیرماه، ششم‌اش...
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ :: نشانه (دو)...
» یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ :: چشم‌هایی نیمه‌باز.....
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: تو هم شکستی؟؟...
» یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: این شبانه روز غریب...
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ :: همچنان، تغییر؟؟....
» دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ :: پرواز....
» جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: نشانه....
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ :: آن صدای همیشگی....
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بیست و ششم اردیبهشت...
» دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اولین دوستان صمیمی‌ام...
» جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دیروزهای گذشته...
» چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یاد...
» شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: حلقه معیوب....
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: کباب از نوع ایرانی‌اش.....
» سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸ :: نوستالژیا....
» دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸ :: بیست سال پیش....
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸ :: سیزده‌به‌در، سه روز دیرتر....
» شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸ :: دوستِ تنهایی‌هایم...
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: راز و نیاز با پروردگار....
» سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧ :: چرا عاقل کند کاری؟!...
» دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: گینزویل...
» شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧ :: آن سه نفر....
» جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧ :: شاید...
» جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧ :: صدای بازیگوشی‌های باران...
» جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ :: ایران...
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ :: سرنوشت...
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧ :: مهندسی صنایع یا مهندسی صنایع؟!...
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ :: تئاتر آفرینش...
» پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧ :: ارتباط...
» یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧ :: دوباره دانشجو شدن...
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: تنها دویدن...
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ :: آخرین برگ....
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧ :: آنجا که یادش نزدیکتر است...
» شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧ :: به کجا می‌روم....؟
» شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧ :: آسمان سپید رنگ شب...
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ :: یک نفس عمیق در یک روز پاییزی...
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: ظرفیت آدمی....
» یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧ :: دکمه بازگشت...
» یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧ :: دوباره برخاستن...
» جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧ :: به دنبال پرتو نور...
» جمعه ۱٢ مهر ۱۳۸٧ :: یک تم، آغاز دوباره...
» جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧ :: نقطه صفر...
» دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧ :: دوراهی...
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: شب و نم نم بارون...
» چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧ :: عجب از این زندگی
» دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧ :: سکوتاریکی
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: چرخش عقربه‌های زمان
» پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧ :: خود من
» شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧ :: تغییر
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ :: داشته‌های زندگی
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: دخترک گل فروش
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧ :: غروب ماه نو
» دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧ :: طلوع....
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧ :: از نویسنده به خواننده،
» سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦ :: خدا عاشق من است؟
» جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ :: خاطره خوب یا بد؟ هیجان یا ناامیدی؟!
» چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: همچنان در تب و تاب
» شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٦ :: شروع دوباره؟!
» جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: گاهی یک بار بیشتر نمی توان....
» دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦ :: ششمین روز فروردین....
» جمعه ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: به تو...امانت زندگی من
» دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥ :: گذر عمر
» جمعه ٢٧ بهمن ۱۳۸٥ :: To Take,To Hold
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: به نام او....