تنها دویدن؛ یادداشت‌های سهیل

رابطه....

رابطه....

به من یادش نداده‌اند....نه آشکارا، اما پرسیدن از آن را هم در نظرم غیرعادی، بلکه ممنوع جلوه داده‌اند تا نخستین تلاش‌هایم برای درک چیستی‌اش را با پرسش و پاسخ‌های پنهانی از ناکجاآباد پستوهای ذهن همسن و سالان خود آغاز کنم..حصار مضحک "اندیشیدن و پرسیدن ممنوع" اینجا نیز به اشارتی می‌شکند.. اهریمن، جسم آدمی را هم اگر به اسارت چارچوب‌ها بکشد، از پس اندیشه‌اش برنمی‌آید!! نه، نمی‌تواند!باری! در دنیای ساده یک پسرک دوازده یا سیزده ساله، رابطه هیچ تعریفی ندارد، اما قرار نبود و نیست تا ابد اینطور بماند...

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ٧:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
comment نظرات ()