تنها دویدن؛ یادداشت‌های سهیل

صداقت، آنگاه که با دانایی همراه می‌شود...

صداقت، آنگاه که با دانایی همراه می‌شود...

خوب یادم نیست! شاید یکی دوباری قرار گذاشتیم و نشد....بنا بود بیاید بشود همکارم برای کنترل، بگویم پاییدن پروژه‌هایی که خدا خدا می‌کردم، در آن روزهای سخت و ناامیدی، زودتر تمام شوند و بروند پی کارشان....روشن است در جایی که نزدیک‌ترین شخص زندگی‌ات مسئولیتی آن بالاها داشته باشد، از صدقه سر فضل‌ش باید تو را هم تحویل بگیرند و بگویند تو باید تشخیص بدهی این تازه‌وارد صلاحیت دارد یا خیر....و صد البته کسی هرگز از شایستگی خود تو سئوالی نپرسیده! انگاری که از روز ازل نافت را با واژه شایستگی بریده‌اند!

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()

معلم ریاضی من...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ سهیل همتی ; ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
comment نظرات ()