تنها دویدن؛ یادداشت‌های سهیل

دوباره برخاستن (2)...

دوباره برخاستن (2)...

در دنیای مجرد فیزیک، تا آنجا که به خاطرم می‌آید، آموخته‌ام صَرف نیرو اگر به حرکت نینجامد، کاری انجام نشده تا بابت‌ش گردن فراز کنی و احساس غرور....بی‌احساس به تو می‌گوید صفر! بی‌خیال حتی منکر می‌شود وجود نیرو را از ابتدا! سر سوزنی حتی به خود زحمت نمی‌دهد تا ببیند چقدر نیرو گذاشته‌ای به قصد حرکت رو به جلو....دنیایش خودِ سیاهی و سفیدی‌ست!

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ٧:٠٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
comment نظرات ()