تنها دویدن؛ یادداشت‌های سهیل

مفاهیم بنیادین برنامه‌ریزی ریاضی...

مفاهیم بنیادین برنامه‌ریزی ریاضی...

این نام طویل و از آن مهم‌تر -و البته اگر بخواهم صادق باشم- دهان پُر کن را وقتی از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کردم، بیش از همه به "برنامه‌ریزی" حساسیت داشتم.. نمی‌گویم برنامه‌ریزی کار ساده‌ای است یا که بی‌اهمیت، اما عجیب به این واژه مُرکب حساسیت پیدا کرده‌ام...برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها، همه آن چیزی بود که من در مهندسی صنایع نیاموختم! در این رشته کذایی از وقتی یادم می‌آید نوعی از عدم باور همیشه عجینم بود!! اف ام پی، اما در ترم پیشین، وقتی‌که با آنالیز حقیقی همزمان شد، آبی شد بر عطش فروخورده همه این سال‌های دانشجویی....

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ٩:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

نشانه (3)...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ سهیل همتی ; ٤:۳۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

تنها دویدن (2)...

تنها دویدن (2)...

سفر ژانویه، غیر از وقت‌گذرانی با آدمیانی متفاوت از دیاری دور و آشنایی با چندین و چند ایالت این مملکت شگفت‌آور و دیدن جاهایی که اسمش را در بهترین حالت در کتاب‌های درسی دیده و ظاهرشان را تجسم کرده بودم، چیز دیگری نیز در خود داشت....تاخیر هواپیما و انتظار در فرودگاه، فرصتی در اختیارم گذارد تا تنها دویدن را، منظورم آن کتاب نادر خلیلی است، بخوانم و حتی به خود اجازه دهم در حدی ناچیز با نویسنده‌اش هم‌ذات پنداری کنم....

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()

مردی و مردانگی...

مشاهده یادداشت خصوصی

ادامه مطلب
+ سهیل همتی ; ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳۸۸
comment نظرات ()